McMillen's Translations (Uppsala - Grundad 1998)

Paul McMillen MA (Trinity College Dublin), Bibliotekarieexamen (Bibliotekshögskolan, Borås), Medlem i Sveriges Författarförbund, Översättarsektionen (paul@mcmillen.se) 

Följande är exempel på mina kunder:

•Luleå tekniska universitet • Kungliga tekniska högskolan • Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna och Umeå • Uppsala universitet • Högskolan Dalarna • Blekinge tekniska högskola • Kungliga biblioteket, Stockholm • Svensk biblioteksförening • SAFI Oy, Helsingfors • SNH (Samverkan för nätverksbaserad högskoleutbildning) • Förlagshuset Nordkalotten, Rosvik • Filmförlaget, Uppsala • Luleåkommun • Länsstyrelsen i Norrbotten • Norrbottens läns landsting • Tulldata, Luleå • Nåiden Teknik AB, Luleå • Luleå Hamn • RCAB, Luleå  ...

Uppsala - Kvarnforsen

("Be Faithful until Death", textilkonstverk av Jennie McMillen)

Copyright© 2015 McMillen's Translations - All Rights reserved